Мета дисципліни – оволодіння майбутніми спеціалістами теоретичними знаннями і практичними навичками з раціонального використання теплоти в народному господарстві, економії теплоти та палива, ефективного використання теплотехнічного та енергетичного обладнання.

Студент повинен знати:

-       знання теоретичних основ теплотехніки, теплообміну та раціонального використовування теплоти те енергії;

-       методи ефективної експлуатації теплотехнічного обладнання з метою економії теплової енергії і забезпечення екологічно безпечних умов її використання.

Студент повинен вміти:

-       вирішувати практичні завдання, пов’язані з використанням теплових машин і агрегатів;

-       виконувати інженерні розрахунки основних видів теплового обладнання;

-       оцінювати економічну ефективність використання теплоенергетичного обладнання при розв’язанні окремих практичних задач;

кваліфіковано враховувати вимоги екології та раціонального природокористування в умовах експлуатації теплоенергетичного обладнання.