Мета вивчення дисципліни: отримання студентом знань та навичок з нарисної геометрії та інженерної графіки, які складають основу інженерної підготовки студентів і необхідні для викладання технічних думок за допомогою креслень, а також для розуміння конструкції і принципу дії зображень на кресленні технічних виробів.