Галузь знань –  13 "Механічна інженерія".

Спеціальність – 133 "Галузеве машинобудування".

Освітня, дослідницька та прикладна робота. Наукові дослідження з новими та удосконаленими, практично спрямованими і цінними теоретичними і методичними результатами.

Наукові дослідження в галузевому машинобудуванні. Дослідження закономірностей і розроблення науково-практичних основ, методів і підходів щодо:

- робочих процесів та технології аграрного виробництва та галузевого машинобудування з метою створення нових і вдосконалення робочих органів відповідних машин;

- закономірності побудови і умови функціонування машин та обладнання в аграрному виробництві та  галузевому машинобудуванні, їх комплексів і систем;

- теорії та методів розрахунку функціонування машин та обладнання в аграрному виробництві та галузевому машинобудуванні, їх комплексів і систем;

- проектування, випробування, діагностування, прогнозування та забезпечення надійності машин та обладнання в аграрному виробництві та галузевому машинобудуванні, їх комплексів і систем;

- технологічних процесів, а також фізико-механічних властивостей робочих середовищ з метою вибору принципу дії, розроблення конструкції, обґрунтування параметрів та режимів роботи обладнання для функціонування біоенергетичних систем в аграрному виробництві та галузевому машинобудуванні.