Метою дисципліни є:

- навчання майбутніх економістів методам сучасного математичного апарату, необхідного для моделювання та розв’язування економічних задач в галузі діяльності майбутнього фахівця;