Метою викладання курсу «Теорія механізмів і машин» є ознайомлення студентів з методами дослідження існуючих механізмів (аналіз механізмів), проектування механізмів за заданими властивостями (синтез механізмів) і теоретичними основами розробки надійних високоефективних і екологічно безпечних технологій сільськогосподарської техніки.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

-          терміни, характерні для різних розділів теорії механізмів і машин;

-          основні види механізмів та їх структурну класифікацію;

-          загальні теоретичні основи аналізу і синтезу механізмів;

-          принципи роботи окремих механізмів.;

уміти:

-          застосовувати основні положення теорії механізмів і машин у розрахунках і під час проектування різних технічних об’єктів;

-          правильно вибирати і розробляти алгоритми аналізу структурних і кінематичних схем механізмів;

-          проектувати і конструювати типові схеми механізмів;

-          розробляти технології ремонту і експлуатації окремих сільськогосподарських механізмів і машин з урахуванням екологічних питань своєї практичної діяльності.